Anton Jaro

Jazzový kontrabasista a basgitarista. Bol členom rockovej skupiny Ex We 5 a jazzovej formácie Fermáta. V 70. rokoch spolupracoval s Dežom Ursinym. Okrem iného pôsobil aj ako člen Big Bandu Radio Bratislava, gitarového Tria Jakabčic – Burian – Jaro, skupiny Scat Adrieny Bartošovej.

Anton Jaro

Jazzový kontrabasista a basgitarista. Bol členom rockovej skupiny Ex We 5 a jazzovej formácie Fermáta. V 70. rokoch spolupracoval s Dežom Ursinym. Okrem iného pôsobil aj ako člen Big Bandu Radio Bratislava, gitarového Tria Jakabčic – Burian – Jaro, skupiny Scat Adrieny Bartošovej.

Eva Andrejcakova

Ako novinárka začínala v týždenníku Mosty, od roku 2000 do 2018 pôsobila v denníku SME, s ktorým naďalej spolupracuje. Knižne jej vyšli reklady v antológii maďarskej poviedky, románová trilógia Lászlóa Mártona Bratstvo, Denníky Ladislava Mednyánszkeho (s Jitkou Rožňovou). V spolupráci s Vladom Jančekom preložila detskú knižku Dániela Varróa Nie nie nie, veruveru nie a výber […]

Eva Andrejcakova

Ako novinárka začínala v týždenníku Mosty, od roku 2000 do 2018 pôsobila v denníku SME, s ktorým naďalej spolupracuje. Knižne jej vyšli reklady v antológii maďarskej poviedky, románová trilógia Lászlóa Mártona Bratstvo, Denníky Ladislava Mednyánszkeho (s Jitkou Rožňovou). V spolupráci s Vladom Jančekom preložila detskú knižku Dániela Varróa Nie nie nie, veruveru nie a výber z tvorby poetky Virág Erdős Moja vina a iné.

Andrej Bán

Andrej Bán, slovenský fotograf, reportér a publicista. Prináša reportáže z krízových oblastí vo svete i z domova. Spoluautor viacerých dokumentárnych filmov. Zakladateľ organizácie Človek v ohrození.

Andrej Bán

Andrej Bán, slovenský fotograf, reportér a publicista. Prináša reportáže z krízových oblastí vo svete i z domova. Spoluautor viacerých dokumentárnych filmov. Zakladateľ organizácie Človek v ohrození.

Juraj Mojžiš

V 60. rokoch viedol Galériu mladých, spolupracoval na vzniku filmu podľa knihy Dominika Tatarku Panna zázračnica (1966). V rokoch 1969 – 1989 mal zákaz publikovať. Po novembri 1989 napísal rad monografií a vydal zbierky esejí Voľným okom I (2007), Voľným okom II (2009) a Voľným okom III (2011). Je nositeľom Ceny Dominika Tatarku (2009).

Juraj Mojžiš

V 60. rokoch viedol Galériu mladých, spolupracoval na vzniku filmu podľa knihy Dominika Tatarku Panna zázračnica (1966). V rokoch 1969 – 1989 mal zákaz publikovať. Po novembri 1989 napísal rad monografií a vydal zbierky esejí Voľným okom I (2007), Voľným okom II (2009) a Voľným okom III (2011). Je nositeľom Ceny Dominika Tatarku (2009).

Martin Prebudila

Žije a tvorí v Starej Pazove, pracuje v Novom Sade. Napísal aj dve knihy poviedok pre deti: Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha (Kultúra, Báčsky Petrovec, 1996) a V Anninom sne črieda koní bdie (Slovenské vydavateľské centrum, Kultúra, Báčsky Petrovec, 2007). Dlhšiu dobu zaoberá prekladaním zo srbčiny do slovenčiny a opačne.

Martin Prebudila

Žije a tvorí v Starej Pazove, pracuje v Novom Sade. Napísal aj dve knihy poviedok pre deti: Pozemšťan Milan a Vincent bez ucha (Kultúra, Báčsky Petrovec, 1996) a V Anninom sne črieda koní bdie (Slovenské vydavateľské centrum, Kultúra, Báčsky Petrovec, 2007). Dlhšiu dobu zaoberá prekladaním zo srbčiny do slovenčiny a opačne.

Ján Štrasser

Básnik, esejista, prozaik, dramaturg, prekladateľ. Vydal niekoľko básnických zbierok a kníh piesňových a publicistických textov, 17 knižných rozhovorov so známymi osobnosťami. Prekladá z ruštiny a s Petrom Zajacom z nemčiny. Trojnásobný držiteľ Ceny Jána Hollého za umelecký preklad.

Ján Štrasser

Básnik, esejista, prozaik, dramaturg, prekladateľ. Vydal niekoľko básnických zbierok a kníh piesňových a publicistických textov, 17 knižných rozhovorov so známymi osobnosťami. Prekladá z ruštiny a s Petrom Zajacom z nemčiny. Trojnásobný držiteľ Ceny Jána Hollého za umelecký preklad.

Peter Zajac

Peter Zajac, literárny vedec Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, emeritný profesor Inštitútu slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne, zakladajúci člen Verejnosti proti násiliu, bývalý poslanec NR SR. Od roku 1995 predseda poroty Ceny Dominika Tatarku.

Peter Zajac

Peter Zajac, literárny vedec Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, emeritný profesor Inštitútu slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne, zakladajúci člen Verejnosti proti násiliu, bývalý poslanec NR SR. Od roku 1995 predseda poroty Ceny Dominika Tatarku.

Peter Uličný

Textár a publicista. Knižne vydal zbierku piesňových textov Klaun v maske človeka, knihu rozhovorov s hudobníkom Mariánom Vargom O cestách, ktoré nevedú do Ríma a knihu rozhovorov so zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom – Zberateľ alebo Zmluva s diablom.

Peter Uličný

Textár a publicista. Knižne vydal zbierku piesňových textov Klaun v maske človeka, knihu rozhovorov s hudobníkom Mariánom Vargom O cestách, ktoré nevedú do Ríma a knihu rozhovorov so zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom – Zberateľ alebo Zmluva s diablom.

Gabriela Magová

Gabriela Magová vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje v rádiu Devín. Prekladá poéziu a prózu z maďarčiny, Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána, Sándora Máraiho, Antala Szerba, prózy Pála Száza, zbierky básní Krisztiny Tóth.

Gabriela Magová

Gabriela Magová vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracuje v rádiu Devín. Prekladá poéziu a prózu z maďarčiny, Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána, Sándora Máraiho, Antala Szerba, prózy Pála Száza, zbierky básní Krisztiny Tóth.

Juraj Raýman

Detskej tvorbe sa Juraj Raýman sa začal venovať na prelome tisícročí, keď v päťdesiatpercentnom spoluautorstve s manželkou Vandou, stvoril dvoch synov, ktorí nevedeli čítať. Aby ich Juraj zabavil a pripravil na to, čo ich v živote čaká, začal im vymýšľať rozprávky. Viaceré neskôr spracoval pre rozhlas a televíziu.

Juraj Raýman

Detskej tvorbe sa Juraj Raýman sa začal venovať na prelome tisícročí, keď v päťdesiatpercentnom spoluautorstve s manželkou Vandou, stvoril dvoch synov, ktorí nevedeli čítať. Aby ich Juraj zabavil a pripravil na to, čo ich v živote čaká, začal im vymýšľať rozprávky. Viaceré neskôr spracoval pre rozhlas a televíziu.

Lucia Satinská

Jazykovedkyňa a prekladateľka. Jej hlavnou výskumnou témou je viacjazyčnosť na Slovensku. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku. Medzi jej literárne aktivity patrí preklad beletrie z maďarčiny a spravovanie otcovej rukopisnej pozostalosti.

Lucia Satinská

Jazykovedkyňa a prekladateľka. Jej hlavnou výskumnou témou je viacjazyčnosť na Slovensku. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku. Medzi jej literárne aktivity patrí preklad beletrie z maďarčiny a spravovanie otcovej rukopisnej pozostalosti.

Viktor Suchý

Viktor Suchý vedie Kabinet pomalosti v Novej Cvernovke, je interným doktorandom na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK. Bol kníhkupcom v Ex Libris a bratislavskom Artfore, redigoval 5 kníh Petra Krištúfka, publikuje články o literatúre.

Viktor Suchý

Viktor Suchý vedie Kabinet pomalosti v Novej Cvernovke, je interným doktorandom na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK. Bol kníhkupcom v Ex Libris a bratislavskom Artfore, redigoval 5 kníh Petra Krištúfka, publikuje články o literatúre.

Jaroslav Peregrin

Pred rokom 1989 pracoval ako programátor a po páde komunistického režimu sa akademicky dopracoval k profesúre v odbore logika, ktorá mu bola udelená Filozofickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. V súčasnosti pracuje na Filozofickom ústave Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulte Univerzity Hradec Králové.

Jaroslav Peregrin

Pred rokom 1989 pracoval ako programátor a po páde komunistického režimu sa akademicky dopracoval k profesúre v odbore logika, ktorá mu bola udelená Filozofickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe. V súčasnosti pracuje na Filozofickom ústave Akadémie vied ČR a Filozofickej fakulte Univerzity Hradec Králové.

Renata Deáková

Prekladateľka maďarskej prózy a drámy. V jej preklade vyšli v slovenčine diela Pála Závadu, Pétera Esterházyho a ďalších súčasných autorov. Venuje sa slovensko-maďarskej kultúrnej výmene. Organizuje čítačky slovenských autorov v Budapešti a maďarských autorov na Slovensku.

Renata Deáková

Prekladateľka maďarskej prózy a drámy. V jej preklade vyšli v slovenčine diela Pála Závadu, Pétera Esterházyho a ďalších súčasných autorov. Venuje sa slovensko-maďarskej kultúrnej výmene. Organizuje čítačky slovenských autorov v Budapešti a maďarských autorov na Slovensku.

Martin Benikovský

Toho času nanovo zamilovaný do literatúry, v tomto prípade do literatúry faktu. Okrem toho udržiava vzťah s predchádzajúcimi známosťami ako slovenskou nielen súčasnou beletriou, študentským divadlom a vyučovaním jedného z povinne maturitných predmetov.

Martin Benikovský

Toho času nanovo zamilovaný do literatúry, v tomto prípade do literatúry faktu. Okrem toho udržiava vzťah s predchádzajúcimi známosťami ako slovenskou nielen súčasnou beletriou, študentským divadlom a vyučovaním jedného z povinne maturitných predmetov. Z času na čas moderuje sváry svojich dorastajúcich detí a rôzne debaty. Sníva o tisícstranovej knihe pričítateľnej za pol dňa.Hlavní organizátori
     

Festival podporili
     Partneri
                     

               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk