Faktické využitie Faktov – Rosenfeldov palác / foto Marek Jančúch