Nadácia POLIS / Odpor proti režimu pred Novembrom ´89