DENISA VYŠINSKÁ

Študovala harfu na ZUŠ Ferka Špániho pod vedením p. uč. Andrey Rajtekovej. Pravidelne sa zúčastňovala harfových dní v Bratislave. V roku 2018 sa na medzinárodnej harfovej súťaži v Liberci umiestnila na 3. mieste. V súčastnosti študuje hru na harfe na konzervatóriu v Žiline pod vedením profesora Petra Vaňoučka.

Hlavní organizátori
       

Festival podporili
       

Hlavný partner
 

Partneri
                               

               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk