JÁN GBÚR

Literárny vedec, profesor na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Výskumne sa orientuje na dejiny slovenskej literatúry obdobia realizmu a moderny, na verzológiu a literárnu komparatistiku. Je autorom mnohých odborných štúdií a dvoch monografií o diele najzložitejšej osobnosti slovenského literárneho realizmu P. O. Hviezdoslavovi.
               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk