PETER CHALUPA

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Pracoval ako vychovávateľ. V roku 1993 založil Vydavateľstvo Petrus. V záhlaví malo uvedené nakladateľstvo krásnej a odbornej literatúry. Dnes prevažuje krásna literatúra s ambíciou potešiť čitateľa nielen hlbokým obsahom, ale aj výtvarným stvárnením.

Hlavní organizátori
       

Festival podporili
         

Partneri
                               

               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk