PETER ZAJAC

Literárny vedec, emeritný profesor na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. Vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV. Držiteľ Ceny svätého Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe. Spoluzakladateľ občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu. Autor mnohých kníh. Jeho manželkou je spisovateľka Alta Vášová.

Hlavní organizátori
       

Festival podporili
       

Hlavný partner
 

Partneri
                               

               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk