Zuzana Gregušová

Úspešne ukončila štúdium na Žilinskej univerzite v odbore hudobná výchova a občianska náuka.  Je harfovým samoukom, ale v súčasnosti študuje hru na harfe na konzervatóriu v Žiline pod vedením profesora Petra Vaňoučka. Aktívne sa venuje vystupovaniu na rôznych kultúrnych podujatiach, plesoch a svadbách.

Hlavní organizátori
       

Festival podporili
       

Hlavný partner
 

Partneri
                               

               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk