Žilinský literárny festival 2023


Nová synagóga Žilina
28. – 30. 9. 2023

 Hlavní organizátori
     

Festival podporili
     Partneri
                     

               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk