Zuzana Gregušová

Úspešne ukončila štúdium na Žilinskej univerzite v odbore hudobná výchova a občianska náuka.  Je harfovým samoukom, ale v súčasnosti študuje hru na harfe na konzervatóriu v Žiline pod vedením profesora Petra Vaňoučka. Aktívne sa venuje vystupovaniu na rôznych kultúrnych podujatiach, plesoch a svadbách.

Zuzana Gregušová

Úspešne ukončila štúdium na Žilinskej univerzite v odbore hudobná výchova a občianska náuka.  Je harfovým samoukom, ale v súčasnosti študuje hru na harfe na konzervatóriu v Žiline pod vedením profesora Petra Vaňoučka. Aktívne sa venuje vystupovaniu na rôznych kultúrnych podujatiach, plesoch a svadbách.

VLADIMÍR MORES

Dramatik. Patrí medzi najväčšie divadelné talenty na Slovensku. Jeho hry Jablko na streche a Psoriáza získali významné umiestnenie na prestížnej českej súťaži Cena Alfréda Radoka. Píše, režíruje, učí na základnej umeleckej škole v Žiline. Dvadsať rokov spolupracuje s ochotníkmi z Divadelného súboru Jána Palárika z Čadce.

VLADIMÍR MORES

Dramatik. Patrí medzi najväčšie divadelné talenty na Slovensku. Jeho hry Jablko na streche a Psoriáza získali významné umiestnenie na prestížnej českej súťaži Cena Alfréda Radoka. Píše, režíruje, učí na základnej umeleckej škole v Žiline. Dvadsať rokov spolupracuje s ochotníkmi z Divadelného súboru Jána Palárika z Čadce.

DENISA VYŠINSKÁ

Študovala harfu na ZUŠ Ferka Špániho pod vedením p. uč. Andrey Rajtekovej. Pravidelne sa zúčastňovala harfových dní v Bratislave. V roku 2018 sa na medzinárodnej harfovej súťaži v Liberci umiestnila na 3. mieste. V súčastnosti študuje hru na harfe na konzervatóriu v Žiline pod vedením profesora Petra Vaňoučka.

DENISA VYŠINSKÁ

Študovala harfu na ZUŠ Ferka Špániho pod vedením p. uč. Andrey Rajtekovej. Pravidelne sa zúčastňovala harfových dní v Bratislave. V roku 2018 sa na medzinárodnej harfovej súťaži v Liberci umiestnila na 3. mieste. V súčastnosti študuje hru na harfe na konzervatóriu v Žiline pod vedením profesora Petra Vaňoučka.

JÁN GBÚR

Literárny vedec, profesor na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Výskumne sa orientuje na dejiny slovenskej literatúry obdobia realizmu a moderny, na verzológiu a literárnu komparatistiku. Je autorom mnohých odborných štúdií a dvoch monografií o diele najzložitejšej osobnosti slovenského literárneho realizmu P. O. Hviezdoslavovi.

JÁN GBÚR

Literárny vedec, profesor na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. Výskumne sa orientuje na dejiny slovenskej literatúry obdobia realizmu a moderny, na verzológiu a literárnu komparatistiku. Je autorom mnohých odborných štúdií a dvoch monografií o diele najzložitejšej osobnosti slovenského literárneho realizmu P. O. Hviezdoslavovi.

PETER CHALUPA

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Pracoval ako vychovávateľ. V roku 1993 založil Vydavateľstvo Petrus. V záhlaví malo uvedené nakladateľstvo krásnej a odbornej literatúry. Dnes prevažuje krásna literatúra s ambíciou potešiť čitateľa nielen hlbokým obsahom, ale aj výtvarným stvárnením.

PETER CHALUPA

Vyštudoval špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Pracoval ako vychovávateľ. V roku 1993 založil Vydavateľstvo Petrus. V záhlaví malo uvedené nakladateľstvo krásnej a odbornej literatúry. Dnes prevažuje krásna literatúra s ambíciou potešiť čitateľa nielen hlbokým obsahom, ale aj výtvarným stvárnením.

PETER ZAJAC

Literárny vedec, emeritný profesor na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. Vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV. Držiteľ Ceny svätého Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe. Spoluzakladateľ občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu. Autor mnohých kníh. Jeho manželkou je spisovateľka Alta Vášová.

PETER ZAJAC

Literárny vedec, emeritný profesor na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. Vedecký pracovník Ústavu slovenskej literatúry SAV. Držiteľ Ceny svätého Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe. Spoluzakladateľ občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu. Autor mnohých kníh. Jeho manželkou je spisovateľka Alta Vášová.

Miroslav Kocúr

Vvyštudoval teológiu na UK. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme.  Je autorom prekladov, článkov, reflexií pre domáce médiá i zahraničné inštitúcie. Moderoval relácie Hosť Pyramídy a Sobotné reflexie v Rádiu Slovensko.

Miroslav Kocúr

Vvyštudoval teológiu na UK. Postgraduálne štúdium biblickej exegézy absolvoval na Biblickom inštitúte v Ríme, Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme a na Gregoriánskej univerzite v Ríme.  Je autorom prekladov, článkov, reflexií pre domáce médiá i zahraničné inštitúcie. Moderoval relácie Hosť Pyramídy a Sobotné reflexie v Rádiu Slovensko.

Zuzana Petková

Vyše 20 rokov pôsobila ako novinárka. V súčasnosti vedie Nadáciu Zastavme korupciu. Pôsobila v Pravde, SME, HN a naposledy ako zástupkyňa šéfredaktora v Trende. Venovala sa investigatívnej žurnalistike, daňovým podvodom, „podnikaniu“ Kočnera a Baštarnáka. Je zakladajúcou členkou Investigatívneho centra Jána Kuciaka.

Zuzana Petková

Vyše 20 rokov pôsobila ako novinárka. V súčasnosti vedie Nadáciu Zastavme korupciu. Pôsobila v Pravde, SME, HN a naposledy ako zástupkyňa šéfredaktora v Trende. Venovala sa investigatívnej žurnalistike, daňovým podvodom, „podnikaniu“ Kočnera a Baštarnáka. Je zakladajúcou členkou Investigatívneho centra Jána Kuciaka.

JAKUB POHLE

Investigatívny bloger, organizátor protestov Za slušné Slovensko.

JAKUB POHLE

Investigatívny bloger, organizátor protestov Za slušné Slovensko.

Marta Maňáková

Prekladateľka, jazyková korektorka a knižná redaktorka vo vydavateľstvách Artforum, Absynt a Artis Omnis.

Marta Maňáková

Prekladateľka, jazyková korektorka a knižná redaktorka vo vydavateľstvách Artforum, Absynt a Artis Omnis.

Rado Ondřejíček

Založil a každý deň už sedem rokov vymýšľa Cynickú obludu. Tiež tvorí ako Kukučka a Muž, ktorý má veľa času. Kedysi napísal knihu Homo asapiens a výberovku textov Tekvicový prívarok pre dušu. V týchto dňoch dokončil epickú výberovku siedmich rokov Cynickej obludy. Je alergický na vajíčka.

Rado Ondřejíček

Založil a každý deň už sedem rokov vymýšľa Cynickú obludu. Tiež tvorí ako Kukučka a Muž, ktorý má veľa času. Kedysi napísal knihu Homo asapiens a výberovku textov Tekvicový prívarok pre dušu. V týchto dňoch dokončil epickú výberovku siedmich rokov Cynickej obludy. Je alergický na vajíčka.

Vlado Janček

Autor alebo spoluautor diel Motýľov, Rečičky, Monsterproces, Kocúrov, Rezeň, Ahoj krv, Jigullac, Štrpka v modrom, Rečičky, Geniálna epocha podľa Schulza, Solitaire.sk, Poklad, Kocúrí dych, Zlé jazyky, Gürtler, Padesátka, Vtáčie mlieko, Spoločenstvo a ďalších. Je aj autorom a spoluautorom pesničiek skupiny Saténové ruky a prekladateľom.

Vlado Janček

Autor alebo spoluautor diel Motýľov, Rečičky, Monsterproces, Kocúrov, Rezeň, Ahoj krv, Jigullac, Štrpka v modrom, Rečičky, Geniálna epocha podľa Schulza, Solitaire.sk, Poklad, Kocúrí dych, Zlé jazyky, Gürtler, Padesátka, Vtáčie mlieko, Spoločenstvo a ďalších. Je aj autorom a spoluautorom pesničiek skupiny Saténové ruky a prekladateľom.

Soňa Uríková

Vyštudovala scenáristiku, pracuje ako editorka webu a organizátorka podujatí v Literárnom informačnom centre. V roku 2015 vydala vo vydavateľstve KK Bagala zbierku poviedok „Živé ploty“. Je spoluorganizátorkou projektu Medziriadky, vedie literárne workshopy a zúčastňuje sa ako porotkyňa viacerých literárnych súťaží.

Soňa Uríková

Vyštudovala scenáristiku, pracuje ako editorka webu a organizátorka podujatí v Literárnom informačnom centre. V roku 2015 vydala vo vydavateľstve KK Bagala zbierku poviedok „Živé ploty“. Je spoluorganizátorkou projektu Medziriadky, vedie literárne workshopy a zúčastňuje sa ako porotkyňa viacerých literárnych súťaží.

SYLVIA PORUBÄNOVÁ

Sociologička, v súčasnosti riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Venuje  sa predovšetkým problematike rovnosti príležitostí a antidiskriminácie. Mediálne i publikačne sa angažuje v okruhu „kontroverzných“ tém, konfliktu tradičných vs. liberálnych hodnôt  a znevýhodnených skupín populácie.

SYLVIA PORUBÄNOVÁ

Sociologička, v súčasnosti riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Venuje  sa predovšetkým problematike rovnosti príležitostí a antidiskriminácie. Mediálne i publikačne sa angažuje v okruhu „kontroverzných“ tém, konfliktu tradičných vs. liberálnych hodnôt  a znevýhodnených skupín populácie.

JURAJ BOHYNÍK

Katolícky kňaz. Študoval na SR a v DE. 28 rokov žije v zahraničí. V Žiline pôsobil ako kaplán. Pobyt v zahraničí mu dal nazrieť na iné rozmery duchovného života. Prestal sa dívať na svet jednostranne, neustáva v kladení otázok o zmysle bytia. Aj keď nie sú vždy príjemné, aj keď niekedy spochybňujú zaužívané cirkevné myslenie.

JURAJ BOHYNÍK

Katolícky kňaz. Študoval na SR a v DE. 28 rokov žije v zahraničí. V Žiline pôsobil ako kaplán. Pobyt v zahraničí mu dal nazrieť na iné rozmery duchovného života. Prestal sa dívať na svet jednostranne, neustáva v kladení otázok o zmysle bytia. Aj keď nie sú vždy príjemné, aj keď niekedy spochybňujú zaužívané cirkevné myslenie.

Jozef Tancer

Germanista, historik, prednáša dejiny nemeckej a rakúskej literatúry na FiF UK. Venuje sa výskumu cestopisnej literatúry, dejinám periodickej tlače a viacjazyčnosti, predovšetkým so zameraním na Uhorsko a Slovensko v 20. storočí. Je autorom viacerých knižných monografii ako „Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave“ (2016).

Jozef Tancer

Germanista, historik, prednáša dejiny nemeckej a rakúskej literatúry na FiF UK. Venuje sa výskumu cestopisnej literatúry, dejinám periodickej tlače a viacjazyčnosti, predovšetkým so zameraním na Uhorsko a Slovensko v 20. storočí. Je autorom viacerých knižných monografii ako „Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave“ (2016).

ŠIMON JESEŇÁK

Novinár, komunálny politik. Bavia a radosť mu prinášajú najmä thrash metal a politika. Desia ho tendencie obmedzovania osobnej slobody a nároková spoločnosť.

ŠIMON JESEŇÁK

Novinár, komunálny politik. Bavia a radosť mu prinášajú najmä thrash metal a politika. Desia ho tendencie obmedzovania osobnej slobody a nároková spoločnosť.

MIROSLAV IVANIŠ

Hobojista. Absolvent žilinského konzervatória a VŠMU v Bratislave. Počas štúdií získal 1. a 2. cenu na súťažiach slovenských konzervatórií a 1. miesto na Duškovej súťaži v Prahe. Od roku 1986 je členom ŠKO Žilina, s ktorým spolupracuje aj ako sólista. Je  vedúcim Žilinského dychového tria. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline.

MIROSLAV IVANIŠ

Hobojista. Absolvent žilinského konzervatória a VŠMU v Bratislave. Počas štúdií získal 1. a 2. cenu na súťažiach slovenských konzervatórií a 1. miesto na Duškovej súťaži v Prahe. Od roku 1986 je členom ŠKO Žilina, s ktorým spolupracuje aj ako sólista. Je  vedúcim Žilinského dychového tria. Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Žiline.

BIBIÁNA BIENIKOVÁ

Klarinetistka. Študovala na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Pavla Bienika a na VŠMU v Bratislave v triede Jozefa Luptáčika. Členka komorných súborov Žilinské dychové trio a Suchoňovo kvinteto, s ktorými účinkovala na mnohých koncertoch na Slovensku i v zahraničí. Držiteľka prestížnej ceny Slovenskej sporiteľne „Zlatá nota 2003“. Vyučuje na Konzervatóriu v Žiline.

BIBIÁNA BIENIKOVÁ

KlarinetistkaŠtudovala na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Pavla Bienika a na VŠMU v Bratislave v triede Jozefa Luptáčika. Členka komorných súborov Žilinské dychové trio a Suchoňovo kvinteto, s ktorými účinkovala na mnohých koncertoch na Slovensku i v zahraničí. Držiteľka prestížnej ceny Slovenskej sporiteľne „Zlatá nota 2003“. Vyučuje na Konzervatóriu v Žiline.

VLADIMÍR HVIZDÁK

Fagotista. Absolvent Konzervatória v Žiline z triedy Vladimíra Šalagu (1975-1981). Držiteľ 1. a 3. ceny zo Súťaže slovenských konzervatórií (1978, 1980). Pôsobil v operných orchestroch v Opave a Olomouci, od roku 1987 je členom ŠKO Žilina a členom komorného súboru Žilinské dychové trio.

VLADIMÍR HVIZDÁK

Fagotista. Absolvent Konzervatória v Žiline z triedy Vladimíra Šalagu (1975-1981). Držiteľ 1. a 3. ceny zo Súťaže slovenských konzervatórií (1978, 1980). Pôsobil v operných orchestroch v Opave a Olomouci, od roku 1987 je členom ŠKO Žilina a členom komorného súboru Žilinské dychové trio.

TROJKA Z.H.

Interpretuje ľudové balady a naratívne piesne netradičným spôsobom. ZUZANA HOMOLOVÁ patrí k najvýznamnejším slovenským pesničkárom. MILOŠ ŽELEZŇÁK je jeden z najosobitejších džezových, či bluesových multiinštrumentalistov slovenskej scény. Huslista SAMUEL SMETANA je brilantný muzikant a znalec autentického folklóru v SR.

TROJKA Z.H.

Interpretuje ľudové balady a naratívne piesne netradičným spôsobom. ZUZANA HOMOLOVÁ patrí k najvýznamnejším slovenským pesničkárom. MILOŠ ŽELEZŇÁK je jeden z najosobitejších džezových, či bluesových multiinštrumentalistov slovenskej scény. Huslista SAMUEL SMETANA je brilantný muzikant a znalec autentického folklóru v SR.

JANA SOUKUPOVÁ

Novinárka, od roku 2007 píše zväčša pre MF DNES. V roku 1989 spoluzaložila prvé nezávislé Moravské noviny. Je autorkou zbierky básní Dávnověk a knihy Nepoddajní alebo Nešlo to inak. Neprijali ju na VŠ, a tak sa rozhodla pracovať ako robotníčka. Písala do samizdatového časopisu Host, na Námestí Svobody v Brne moderovala prvé dni novembrovej revolúcie.

JANA SOUKUPOVÁ

Novinárka, od roku 2007 píše zväčša pre MF DNES. V roku 1989 spoluzaložila prvé nezávislé Moravské noviny. Je autorkou zbierky básní Dávnověk a knihy Nepoddajní alebo Nešlo to inak. Neprijali ju na VŠ, a tak sa rozhodla pracovať ako robotníčka. Písala do samizdatového časopisu Host, na Námestí Svobody v Brne moderovala prvé dni novembrovej revolúcie.

ĽUBOMÍR MORBACHER

Absolvent UK v BA. Do roku 2014 pracoval v Ústave pamäti národa. Od roku 2014 spolupracuje s Platformou európskej pamäti a svedomia. Je spoluautorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, ktorá získala v roku 2001 Cenu Dominika Tatarku. V roku 2015 sa podieľal na  dokumentárnom filme 32 utajovaných strán – správa z pekla.

ĽUBOMÍR MORBACHER

Absolvent UK v BA. Do roku 2014 pracoval v Ústave pamäti národa. Od roku 2014 spolupracuje s Platformou európskej pamäti a svedomia. Je spoluautorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, ktorá získala v roku 2001 Cenu Dominika Tatarku. V roku 2015 sa podieľal na  dokumentárnom filme 32 utajovaných strán – správa z pekla.

FEDOR GÁL

Narodil sa v koncentračnom tábore Terezín. Kandidát sociologických vied, doktor ekonomických vied, docent sociológie na UK v Prahe. V Novembri ´89 bol jedným z lídrov revolúcie a neskôr aj predsedom VPN. Stál pri zrode Nadácie Milana Šimečku, českej Nadácie pre rozvoj vzdelávania i pochodu Vrba – Wetzler Memorial.

FEDOR GÁL

Narodil sa v koncentračnom tábore Terezín. Kandidát sociologických vied, doktor ekonomických vied, docent sociológie na UK v Prahe. V Novembri ´89 bol jedným z lídrov revolúcie a neskôr aj predsedom VPN. Stál pri zrode Nadácie Milana Šimečku, českej Nadácie pre rozvoj vzdelávania i pochodu Vrba – Wetzler Memorial.

JÁN ŠTRASSER

Básnik, publicista, textár, prekladateľ. Šesťnásobný držiteľ Ceny Jána Hollého za umelecký preklad. Vydal 11 básnických zbierok, niekoľko kníh piesňových a publicistických textov, 19 kníh rozhovorov so známymi osobnosťami. Za knihu rozhovorov s politikom Františkom Mikloškom dostal Cenu Dominika Tatarku.

JÁN ŠTRASSER

Básnik, publicista, textár, prekladateľ. Šesťnásobný držiteľ Ceny Jána Hollého za umelecký preklad. Vydal 11 básnických zbierok, niekoľko kníh piesňových a publicistických textov, 19 kníh rozhovorov so známymi osobnosťami. Za knihu rozhovorov s politikom Františkom Mikloškom dostal Cenu Dominika Tatarku.

MARTIN MACHOVEC

Český editor, redaktor, literárny kritik a prekladateľ. Syn filozofa Milana Machovca. Venuje sa sprístupňovaniu samizdatových a undergroundových textov, predovšetkým Egona Bondyho. Prekladá z angličtiny a ruštiny. Je autorom mnohých doslovov a štúdií z dejín angloamerickej a ruskej literatúry. Žije v Prahe.

MARTIN MACHOVEC

Český editor, redaktor, literárny kritik a prekladateľ. Syn filozofa Milana Machovca. Venuje sa sprístupňovaniu samizdatových a undergroundových textov, predovšetkým Egona Bondyho. Prekladá z angličtiny a ruštiny. Je autorom mnohých doslovov a štúdií z dejín angloamerickej a ruskej literatúry. Žije v Prahe.

PETER JUŠČÁK

Prozaik, publicista. Bývalý redaktor československého rozhlasu, redaktor v denníkoch Smena a Sme, pôsobil v Ústave pamäti národa ako šéfredaktor časopisu Pamäť národa a hovorca. Napísal viacero kníh. Román …a nezabudni na labute! je o ženách v pracovných táboroch Gulag a bol ocenený viacerými cenami, je prekladaný do cudzích jazykov.

PETER JUŠČÁK

Prozaik, publicista. Bývalý redaktor československého rozhlasu, redaktor v denníkoch Smena a Sme, pôsobil v Ústave pamäti národa ako šéfredaktor časopisu Pamäť národa a hovorca. Napísal viacero kníh. Román …a nezabudni na labute! je o ženách v pracovných táboroch Gulag a bol ocenený viacerými cenami, je prekladaný do cudzích jazykov.

DANIEL PASTIRČÁK

Kazateľ Cirkvi bratskej. V máji 1977 spolu s priateľmi zorganizoval výstavu alternatívneho umenia, za čo ho vypočúvala ŠtB a bol vylúčený zo školy. Spoluzakladal Verejnosť proti násiliu. Píše poéziu, prózu, venuje sa výtvarnej aj divadelnej tvorbe. Je autorom filmového scenára Budeme sa stretať v snoch, nominovaným na ocenenie Český Lev.

DANIEL PASTIRČÁK

Kazateľ Cirkvi bratskej. V máji 1977 spolu s priateľmi zorganizoval výstavu alternatívneho umenia, za čo ho vypočúvala ŠtB a bol vylúčený zo školy. Spoluzakladal Verejnosť proti násiliu. Píše poéziu, prózu, venuje sa výtvarnej aj divadelnej tvorbe. Je autorom filmového scenára Budeme sa stretať v snoch, nominovaným na ocenenie Český Lev.

MIKULÁŠ HUBA

Profesor, vedecký pracovník SAV, ochranca prírody a pamiatok, pred rokom 1989 aktivista ekologického disentu. Bol spoluautorom a spoluvydavateľom publikácie Bratislava/nahlas, ktorú Václav Havel nazval slovenskou obdobou Charty 77. Je laureátom Ceny Josefa Vavrouška, Čestnej ceny Dominika Tatarku a držiteľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy.

MIKULÁŠ HUBA

Profesor, vedecký pracovník SAV, ochranca prírody a pamiatok, pred rokom 1989 aktivista ekologického disentu. Bol spoluautorom a spoluvydavateľom publikácie Bratislava/nahlas, ktorú Václav Havel nazval slovenskou obdobou Charty 77. Je laureátom Ceny Josefa Vavrouška, Čestnej ceny Dominika Tatarku a držiteľom Radu Ľudovíta Štúra I. triedy.

JÁN KOLLER

Profesor v odbore chirurgia. Prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, hlavný odborník MZ SR pre transplantácie tkanív a buniek. So svojim tímom sa mu podarilo zachrániť život a zdravie stovkám pacientov s ťažkými následkami, a to nielen ohňa. Životné krédo: Ignis nil nisi servus.

JÁN KOLLER

Profesor v odbore chirurgia. Prednosta Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave, hlavný odborník MZ SR pre transplantácie tkanív a buniek. So svojim tímom sa mu podarilo zachrániť život a zdravie stovkám pacientov s ťažkými následkami, a to nielen ohňa. Životné krédo: Ignis nil nisi servus.

PETER VAŇOUČEK

Vyštudoval hru na harfe a klavíri. Bol členom Radošinského naivného divadla, účinkoval v humorno – satirickej televíznej relácii Dereš. Spolupracuje s českými a slovenskými divadlami ako autor hudby. Vyučuje na ZUŠ L. Árvaya a na Konzervatóriu Žilina. Aktívne sa venuje hudobnej produkcii s vlastnou kapelou Doris Day Band.

PETER VAŇOUČEK

Vyštudoval hru na harfe a klavíri. Bol členom Radošinského naivného divadla, účinkoval v humorno – satirickej televíznej relácii Dereš. Spolupracuje s českými a slovenskými divadlami ako autor hudby. Vyučuje na ZUŠ L. Árvaya a na Konzervatóriu Žilina. Aktívne sa venuje hudobnej produkcii s vlastnou kapelou Doris Day Band.

JELENA HORVÁTHOVÁ – TICHAVSKÁ

Vyučuje hru na klavíri. Okrem hudby a divadla má rada hory, deti, zvieratá a chutné farebné jedlo. Pôsobí v Divadle Lemniskáta a jazzovom zoskupení Doris Day Band.

JELENA HORVÁTHOVÁ – TICHAVSKÁ

Vyučuje hru na klavíri. Okrem hudby a divadla má rada hory, deti, zvieratá a chutné farebné jedlo. Pôsobí v Divadle Lemniskáta a jazzovom zoskupení Doris Day Band.

Vojtěch Matocha

Vyštudoval matematiku a informačnú bezpečnosť. Dnes vyvíja software pre mobilné telefóny a čipové karty. Tvorivým písaním sa zaoberá od gymnázia, úspešne sa zúčastňoval literárnych súťaží, píše recenzie pre iLiteratúru. Jeho debut Prašina se stal bestsellerem a teší sa obľube čitateľov naprieč generáciami. Prašina získala Cenu učiteľov za prínos k rozvoji detského čitateľstva a Cenu nočných […]

Vojtěch Matocha

Vyštudoval matematiku a informačnú bezpečnosť. Dnes vyvíja software pre mobilné telefóny a čipové karty. Tvorivým písaním sa zaoberá od gymnázia, úspešne sa zúčastňoval literárnych súťaží, píše recenzie pre iLiteratúru. Jeho debut Prašina se stal bestsellerem a teší sa obľube čitateľov naprieč generáciami. Prašina získala Cenu učiteľov za prínos k rozvoji detského čitateľstva a Cenu nočných spáčov Noci s Andersenem. Autorovi prinesla nomináciu na Magnesii Literu, Cenu Jirího Ortena alebo Zlatou stuhu.

Branislav Jobus

Autor rozprávkových kníh pre deti a pre dospelých. Hudobné skupiny Vrbovskí vítazi, Abusus, Karpatské chrbáty a organizátor festivalu Vrbovské vetry.

Branislav Jobus

Autor rozprávkových kníh pre deti a pre dospelých. Hudobné skupiny Vrbovskí vítazi, Abusus, Karpatské chrbáty a organizátor festivalu Vrbovské vetry.

Andrea Černáková

Je jednou z prvých absolventiek BL v ZA. Štúdium na tejto škole považuje dodnes za veľké dobrodružstvo, ktoré ovplyvnilo nielen jej profesijné smerovanie, ale i pohľad na život. Francúzštinu študovala aj na FF UK a odvtedy sa popri iných aktivitách venuje aj umeleckému prekladu ako pokračovaniu už spomínaného dobrodružstva. Foto archív SME©Jakubčo

Andrea Černáková

Je jednou z prvých absolventiek BL v ZA. Štúdium na tejto škole považuje dodnes za veľké dobrodružstvo, ktoré ovplyvnilo nielen jej profesijné smerovanie, ale i pohľad na život. Francúzštinu študovala aj na FF UK a odvtedy sa popri iných aktivitách venuje aj umeleckému prekladu ako pokračovaniu už spomínaného dobrodružstva. Foto archív SME©Jakubčo

Michaela Jakubíková

Študuje na Stavebnej fakulte v Žiline. Spoznáte ju podľa nápadne krátkej ofiny a bledej pleti. Zbožňuje Fera Liptáka, Ursínyho so Štrpkom a kone. Je alergická na pele a ľudskú hlúposť.

Michaela Jakubíková

Študuje na Stavebnej fakulte v Žiline. Spoznáte ju podľa nápadne krátkej ofiny a bledej pleti. Zbožňuje Fera Liptáka, Ursínyho so Štrpkom a kone. Je alergická na pele a ľudskú hlúposť.

Peter Šimko

Absolvent doktorandského štúdia v odbore Slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Pôsobí ako historik dopravy Považského múzea v Žiline. Je spoluzakladateľom a správcom Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach, autor viacerých publikácií o histórii dopravy nielen v žilinskom regióne.

Peter Šimko

Absolvent doktorandského štúdia v odbore Slovenské dejiny na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Pôsobí ako historik dopravy Považského múzea v Žiline. Je spoluzakladateľom a správcom Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach, autor viacerých publikácií o histórii dopravy nielen v žilinskom regióne.

Katarína Labudová

Učí anglickú a kanadskú literatúru na univerzite. Píše o Margaret Atwoodovej, Angele Carterovej a rozprávkach. Vedie Literárne večery v Artfore, na ktorých sa knihomoli a knihomoľky rozprávajú o knihách a literárnych zážitkoch. Inak pije kávu a číta všetko, čo jej príde pod ruku.

Katarína Labudová

Učí anglickú a kanadskú literatúru na univerzite. Píše o Margaret Atwoodovej, Angele Carterovej a rozprávkach. Vedie Literárne večery v Artfore, na ktorých sa knihomoli a knihomoľky rozprávajú o knihách a literárnych zážitkoch. Inak pije kávu a číta všetko, čo jej príde pod ruku.

Slam poetry

Performatívny, súťažný žáner poézie, v ktorom o víťazovi večera môžete rozhodnuť práve vy!!! V Žilinskej synagóge sa môžete tešiť na Martina Jochyma, Maru, Miška Krakovského, Straku a Honza Dibitanzlu.

Slam poetry

Performatívny, súťažný žáner poézie, v ktorom o víťazovi večera môžete rozhodnuť práve vy!!! V Žilinskej synagóge sa môžete tešiť na Martina Jochyma, Maru, Miška Krakovského, Straku a Honza Dibitanzlu.

Divadlo Pôtoň

Vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Tieto projekty sú zamerané najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia.

Divadlo Pôtoň

Vzniklo v roku 2000 a programovo sídli na slovenskom vidieku. Inscenácie vychádzajú z terénnych výskumov a ohraničuje ich naliehavá spoločenská téma Divadlo realizuje vzdelávacie projekty prepájajúce umenie s inými odbormi (sociológia, etnografia, história). Tieto projekty sú zamerané najmä na vzdelávanie publika a rozvoj kritického myslenia.

Robo Robenek

Vyštudoval krajinnú ekológiu, dlhšie pracuje v rezorte životného prostredia. Najprv so zameraním na vidiecku krajinu, teraz sa venuje problémom urbánneho prostredia – mapovaniu a identifikácii nevyužívaných a degradovaných plôch v mestách. Vo voľnom čase má rád pohyb na bicykloch, takže jeho prechodným domov sú lesy a kopce v okolí Žiliny.

Robo Robenek

Vyštudoval krajinnú ekológiu, dlhšie pracuje v rezorte životného prostredia. Najprv so zameraním na vidiecku krajinu, teraz sa venuje problémom urbánneho prostredia – mapovaniu a identifikácii nevyužívaných a degradovaných plôch v mestách. Vo voľnom čase má rád pohyb na bicykloch, takže jeho prechodným domov sú lesy a kopce v okolí Žiliny.

Martin Pollack

V knihe Smrť v bunkri spracoval život svojho biologického otca, príslušníka jednotiek SS Gerharda Basta, ktorý v roku 1944 operoval aj na území SR. Takto sa vyrovnal s ťaživými dejinami – s nacistickou minulosťou rodinných príslušníkov. V knihe Americký cisár. Masový útek z Haliče spracúva tému masového vysťahovalectva na konci 19. storočia.

Martin Pollack

V knihe Smrť v bunkri spracoval život svojho biologického otca, príslušníka jednotiek SS Gerharda Basta, ktorý v roku 1944 operoval aj na území SR. Takto sa vyrovnal s ťaživými dejinami – s nacistickou minulosťou rodinných príslušníkov. V knihe Americký cisár. Masový útek z Haliče spracúva tému masového vysťahovalectva na konci 19. storočia.

Ivona Pekárková

Pracuje v spravodajstve. V roku 2013 vyhrala súťaž Básne. Spolu s manželom Vladom Šimekom napísala básnickú zbierku Manželská poézia, ktorú vydalo Nakladatelství Petr Štengl. V OZ Brak jej tento rok vyšla zbierka Lepšia verzia seba.

Ivona Pekárková

Pracuje v spravodajstve. V roku 2013 vyhrala súťaž Básne. Spolu s manželom Vladom Šimekom napísala básnickú zbierku Manželská poézia, ktorú vydalo Nakladatelství Petr Štengl. V OZ Brak jej tento rok vyšla zbierka Lepšia verzia seba.

Soňa Balážová a Dávid Marcin

Sú autormi komiksu Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice vychádzal na pokračovanie v časopise Slniečko a prednedávnom vyšiel v knižnej podobe. Soňa Balážová a Dávid Marcin sú tiež autormi komiksu PÉ ER DÉ, ktorý vychádza ako súčasť Nežného komiksu – príbehov o Nežnej revolúcii.

Soňa Balážová a Dávid Marcin

Sú autormi komiksu Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice vychádzal na pokračovanie v časopise Slniečko a prednedávnom vyšiel v knižnej podobe. Soňa Balážová a Dávid Marcin sú tiež autormi komiksu PÉ ER DÉ, ktorý vychádza ako súčasť Nežného komiksu – príbehov o Nežnej revolúcii.

Petra Nagyová

Bývalá novinárka, dnes copywriterka a PR konzultantka. S Helenou Weinwurmovou sa poznala 15 rokov. Zoznámili sa pri jednom z rozhovorov a mali blízky vzťah. Petra však až v procese písania knihy prenikala hlbšie do Heleninho príbehu. Práve cez neho skúmala, aký dopad mala Helenina  tragédia jej život a osud jej rodiny a synov.

Petra Nagyová

Bývalá novinárka, dnes copywriterka a PR konzultantka. S Helenou Weinwurmovou sa poznala 15 rokov. Zoznámili sa pri jednom z rozhovorov a mali blízky vzťah. Petra však až v procese písania knihy prenikala hlbšie do Heleninho príbehu. Práve cez neho skúmala, aký dopad mala Helenina  tragédia jej život a osud jej rodiny a synov.

Vlado Šimek

Vydal tri knižky Spam a iné,  Modlitba za Felvidék a Manželská poézia. Všetky tri knižky vyšli v Nakladatelství  Petr Štengl. Tú poslednú napísal spoločne s manželkou Ivonou Pekárkovou.

Vlado Šimek

Vydal tri knižky Spam a iné,  Modlitba za Felvidék a Manželská poézia. Všetky tri knižky vyšli v Nakladatelství  Petr Štengl. Tú poslednú napísal spoločne s manželkou Ivonou Pekárkovou.

Peter Kravčák

Novinársky pôsobím viac ako dvanásť rokov v Mestskej televízii Ružomberok a Ružomberskom magazíne. V minulosti som pracoval ako externý, regionálny redaktor televízie TA3. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval.

Peter Kravčák

Novinársky pôsobím viac ako dvanásť rokov v Mestskej televízii Ružomberok a Ružomberskom magazíne. V minulosti som pracoval ako externý, regionálny redaktor televízie TA3. Pedagogicky pôsobím na Katedre žurnalistiky Katolíckej univerzity, kde som aj vyštudoval.

Dávid Marcin

Kreslí komiksy, ilustrácie a vyučuje na strednej škole. Spoločne so Soňou Balážovou vytvorili komiksovú sériu Zlatý Zub, ktorá je už tretím rokom pravidelne publikovaná v časopise Slniečko. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Pomimo, ktoré sa sústredí na publikovanie komiksového zborníka, výtvarné kurzy a prednášky o komikse a ilustrácií.

Dávid Marcin

Kreslí komiksy, ilustrácie a vyučuje na strednej škole. Spoločne so Soňou Balážovou vytvorili komiksovú sériu Zlatý Zub, ktorá je už tretím rokom pravidelne publikovaná v časopise Slniečko. Je spoluzakladateľom občianskeho združenia Pomimo, ktoré sa sústredí na publikovanie komiksového zborníka, výtvarné kurzy a prednášky o komikse a ilustrácií.

Vanda Rozenbergová

Autorsky prispievala do rozhlasu literárnymi príspevkami pre Miniromán.  V roku 2017 jej vyšiel román s názvom Muž z jamy a deti z lásky. V roku 2018 kniha Tri smrtky sa plavia. Je spoluautorkou knižnej verzie večerníčka Websterovci.

Vanda Rozenbergová

Autorsky prispievala do rozhlasu literárnymi príspevkami pre Miniromán.  V roku 2017 jej vyšiel román s názvom Muž z jamy a deti z lásky. V roku 2018 kniha Tri smrtky sa plavia. Je spoluautorkou knižnej verzie večerníčka Websterovci.

Modré hory

Modré hory mali tento rok na Pohode premiéru s kapelou a teraz prichádzajú do Žiliny predstaviť svoj nový program. Bene, Lyrik, Roland Kánik a ich hostia Michal Šelep (basa) a Ľuboš „Ežo“ Ambrozai (bicie) si hranie v tejto zostave natoľko obľúbili, že sa rozhodli to nenechať iba na jeden koncert.

Modré hory

Modré hory mali tento rok na Pohode premiéru s kapelou a teraz prichádzajú do Žiliny predstaviť svoj nový program. Bene, Lyrik, Roland Kánik a ich hostia Michal Šelep (basa) a Ľuboš „Ežo“ Ambrozai (bicie) si hranie v tejto zostave natoľko obľúbili, že sa rozhodli to nenechať iba na jeden koncert.

Milo Janáč

Pracoval v rôznych médiách (Východoslovenské noviny, SITA, denník Pravda). Po návrate do rodného mesta bol dlhodobo nezamestnaný, potom pracoval ako barman. V súčasnosti je vedúcim oddelenia kultúry na Mestskom úrade v Gelnici. Poviedky publikoval v Denníku N a pražskej A2. Kniha Milo nemilo je jeho debutom.

Milo Janáč

Pracoval v rôznych médiách (Východoslovenské noviny, SITA, denník Pravda). Po návrate do rodného mesta bol dlhodobo nezamestnaný, potom pracoval ako barman. V súčasnosti je vedúcim oddelenia kultúry na Mestskom úrade v Gelnici. Poviedky publikoval v Denníku N a pražskej A2. Kniha Milo nemilo je jeho debutom.

Alžbeta Uriková

Píšem blog pampuch.sk, kde sa snažím ponúkať prehľad súčasnej slovenskej aj českej detskej literatúry. Najviac sa však venujem práci v OZ Čítajme si spolu, kde kde sa snažíme ukázať rodičom, aké výhody prináša spoločné čítanie deťom od narodenia.

Alžbeta Uriková

Píšem blog pampuch.sk, kde sa snažím ponúkať prehľad súčasnej slovenskej aj českej detskej literatúry. Najviac sa však venujem práci v OZ Čítajme si spolu, kde kde sa snažíme ukázať rodičom, aké výhody prináša spoločné čítanie deťom od narodenia.

Ľudmila Hrdináková

Pôsobí ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v BA. Je autorkou mnohých odborných i popularizujúcich materiálov o detskom čitateľstve a tiež priaznivcom a spolupracovníkom portálu Mama, tata, čítajte s nami! a celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom. Pridaj sa aj ty.

Ľudmila Hrdináková

Pôsobí ako odborný asistent a vedecko-výskumný pracovník na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v BA. Je autorkou mnohých odborných i popularizujúcich materiálov o detskom čitateľstve a tiež priaznivcom a spolupracovníkom portálu Mama, tata, čítajte s nami! a celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom. Pridaj sa aj ty.

Samo Marec

Samo Marec píše na internet tak dlho, že si už ani nepamätá, kedy začal. Má množstvo názorov, mnohokrát sa mýli, ale neúnavne sa domnieva. Keby si mal vymyslieť epitaf, znel by takto: Tu leží človek, ktorý neochvejne zastával svoje premenlivé názory.

Samo Marec

Samo Marec píše na internet tak dlho, že si už ani nepamätá, kedy začal. Má množstvo názorov, mnohokrát sa mýli, ale neúnavne sa domnieva. Keby si mal vymyslieť epitaf, znel by takto: Tu leží človek, ktorý neochvejne zastával svoje premenlivé názory.

Viktor Tanító

Stredoškolský učiteľ slovenčiny, filozofie a dejepisu, ktorý si zvyká na riaditeľovanie. Učiteľom chcel byť od detstva, jeho priezvisko v preklade znamená učiteľ, a tak ani nemal inú možnosť. Okrem toho rád pozerá a rozhoduje stredoškolské debaty, ktoré vychovávajú mladých ľudí schopných rozlíšiť fakt a fikciu.

Viktor Tanító

Stredoškolský učiteľ slovenčiny, filozofie a dejepisu, ktorý si zvyká na riaditeľovanie. Učiteľom chcel byť od detstva, jeho priezvisko v preklade znamená učiteľ, a tak ani nemal inú možnosť. Okrem toho rád pozerá a rozhoduje stredoškolské debaty, ktoré vychovávajú mladých ľudí schopných rozlíšiť fakt a fikciu.

Michal Hvorecký

Michal Hvorecký (1976) vyštudoval estetiku. Píše poviedky, romány a blogy. Jeho knihy vyšli v siedmich jazykoch. Pracuje v Goetheho inštitúte. Z nemčiny prekladá prózu a divadelné hry. Žije s rodinou v Bratislave.

Michal Hvorecký

Michal Hvorecký (1976) vyštudoval estetiku. Píše poviedky, romány a blogy. Jeho knihy vyšli v siedmich jazykoch. Pracuje v Goetheho inštitúte. Z nemčiny prekladá prózu a divadelné hry. Žije s rodinou v Bratislave.

Martin Benikovský

Toho času nanovo zamilovaný do literatúry, v tomto prípade do literatúry faktu. Okrem toho udržiava vzťah s predchádzajúcimi známosťami ako slovenskou nielen súčasnou beletriou, študentským divadlom a vyučovaním jedného z povinne maturitných predmetov.

Martin Benikovský

Toho času nanovo zamilovaný do literatúry, v tomto prípade do literatúry faktu. Okrem toho udržiava vzťah s predchádzajúcimi známosťami ako slovenskou nielen súčasnou beletriou, študentským divadlom a vyučovaním jedného z povinne maturitných predmetov. Z času na čas moderuje sváry svojich dorastajúcich detí a rôzne debaty. Sníva o tisícstranovej knihe pričítateľnej za pol dňa.

Viki Marcinová

Vyštudovala anglickú filológiu a je mamou Bena a Zojku. Pred štyrmi rokmi založila OZ Cítajme si spolu, ktoré sa snaží povzbudzovat rodicov, aby si viac cítali s detmi a ktoré organizuje celoslovenskú Konferenciu (ne)obycajných rodicov ci projekt letného cítania Precítané leto.

Viki Marcinová

Vyštudovala anglickú filológiu a je mamou Bena a Zojku. Pred štyrmi rokmi založila OZ Cítajme si spolu, ktoré sa snaží povzbudzovat rodicov, aby si viac cítali s detmi a ktoré organizuje celoslovenskú Konferenciu (ne)obycajných rodicov ci projekt letného cítania Precítané leto. Viki už druhý rok pôsobí v kníhkupectve Martinus. Tam má na starosti projekty, ktoré z detí a ich dospelých vytvárajú citatelov.

Piotr Socha

Ilustrátor a grafický dizajnér. Študoval na akadémií vo Varšave u profesora Janusza Stannyho. Spolupracuje s poľskou televíziou TVP I Pragramme, pre ktorú pripravoval niekoľko projektov spolu s Platige Image animation studio.

Piotr Socha

Ilustrátor a grafický dizajnér. Študoval na akadémií vo Varšave u profesora Janusza Stannyho. Spolupracuje s poľskou televíziou TVP I Pragramme, pre ktorú pripravoval niekoľko projektov spolu s Platige Image animation studio. Získal za ne cenu Golden Eagle a cenu Umelecký riaditeľ roka. Od roku 2012 spolupracuje ako ilustrátor s vydavateľstvom Wydawnictwo Dwie Siostry.

Ondrej Sokol

Ondrej pôvodne študoval tlmočníctvo, ale keď mu zrušili fakultu, rozhodol sa splniť si detský sen a odišiel pracovať do Nórska ako vodič autobusu.

Ondrej Sokol

Ondrej pôvodne študoval tlmočníctvo, ale keď mu zrušili fakultu, rozhodol sa splniť si detský sen a odišiel pracovať do Nórska ako vodič autobusu. O svojich zážitkoch z práce napísal sériu článkov pre stránku www.dailymale.sk a po ich úspechu sa rozhodol vydať ich aj v knižnej podobe. Kniha  Ako som vozil Nórov sa zakrátko stala bestellerom s bezmála desaťtisíc predanými výtlačkami.

Vladislav Gális

Prekladateľ a milovník kníh v akejkoľvek podobe. Vyštudoval angličtinu a slovenčinu na FFUK v Bratislave, pracoval ako redaktor (Domino fórum, .týždeň).

Vladislav Gális

Prekladateľ a milovník kníh v akejkoľvek podobe. Vyštudoval angličtinu a slovenčinu na FFUK v Bratislave, pracoval ako redaktor (Domino fórum, .týždeň). Z angličtiny preložil diela autorov ako Paul Auster, Ralph Waldo Emerson, Jeffrey Eugenides, Ernest Hemingway, Kazuo Ishiguro, Alice Munroová, Chuck Palahniuk, Terry Pratchett, Irvin D. Yalom, Markus Zusak. Za preklad románu Otrok od Isaaca Bashevisa Singera získal Cenu Jána Hollého.

Vojtech Matocha

Vyštudoval matematiku a informačnú bezpečnosť. Dnes vyvíja software pre mobilné telefóny a čipové karty. Tvorivým písaním sa zaoberá od gymnázia, úspešne sa zúčastňoval literárnych súťaží, píše recenzie pre iLiteratúru.

Vojtech Matocha

Vyštudoval matematiku a informačnú bezpečnosť. Dnes vyvíja software pre mobilné telefóny a čipové karty. Tvorivým písaním sa zaoberá od gymnázia, úspešne sa zúčastňoval literárnych súťaží, píše recenzie pre iLiteratúru. Jeho debut Prašina se stal bestsellerem a teší sa obľube čitateľov naprieč generáciami. Prašina získala Cenu učiteľov za prínos k rozvoji detského čitateľstva a Cenu nočných spáčov Noci s Andersenem. Autorovi prinesla nomináciu na Magnesii Literu, Cenu Jirího Ortena alebo Zlatou stuhu.

Michal Ditte

Autor viacerých divadelných hier, ktoré boli okrem domovského Divadla Pôtoň uvedené v Slovenskom komornom divadle, Slovenskom národnom divadle, Bábkovom divadle Žilina a Bábkovom divadle na Rázcestí. Okrem divadelnej tvorby sa venuje aj tvorbe pre rozhlas a televíziu.

Michal Ditte

Autor viacerých divadelných hier, ktoré boli okrem domovského Divadla Pôtoň uvedené v Slovenskom komornom divadle, Slovenskom národnom divadle, Bábkovom divadle Žilina a Bábkovom divadle na Rázcestí. Okrem divadelnej tvorby sa venuje aj tvorbe pre rozhlas a televíziu.

Michal Belej

Kreatívny riaditeľ v reklamnej agentúre, autor v online prostredí a v divadle. S Lýdiou Ondrušovou založili blog Troška troska, na ktorom rozoberali svoje životné zlyhania. Vydal zbierku Smútok v srdci, falafel v placke, ktorá experimentuje s vplyvmi digitálu na súčasnú literatúru. V offline tvorí s režisérkou Dašou Krištofovicovou divadelné hry.

Michal Belej

Kreatívny riaditeľ v reklamnej agentúre, autor v online prostredí a v divadle. S Lýdiou Ondrušovou založili blog Troška troska, na ktorom rozoberali svoje životné zlyhania. Vydal zbierku Smútok v srdci, falafel v placke, ktorá experimentuje s vplyvmi digitálu na súčasnú literatúru. V offline tvorí s režisérkou Dašou Krištofovicovou divadelné hry.

Marta Součková

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru – anglický jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave. Je profesorkou slovenskej literatúry na FF PU v Prešove, štyri roky pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na FF Univerzity v Novom Sade.

Marta Součková

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru – anglický jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave. Je profesorkou slovenskej literatúry na FF PU v Prešove, štyri roky pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na FF Univerzity v Novom Sade. Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001) a P(r)ózy po roku 1989 (2009), výberu zo svojich viac ako 500 recenzií Do poslednej bodky (2015), editorkou výberov Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013) a viac ako desiatich zborníkov z medzinárodných konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a 2000. Spolupracovala i na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (ed. V. Mikula, 1999, 2005).Autor fotografie: Boris Pretnar

 

Andrej Bán

Slovenský fotograf, reportér a publicista. Prináša reportáže z krízových oblastí vo svete i z domova. Spoluautor viacerých dokumentárnych filmov. Zakladateľ organizácie Človek v ohrození.

Andrej Bán

Slovenský fotograf, reportér a publicista. Prináša reportáže z krízových oblastí vo svete i z domova. Spoluautor viacerých dokumentárnych filmov. Zakladateľ organizácie Človek v ohrození.

Dana Ďuračíková

Už počas štúdia sa zaoberala témou čitateľskej gramotnosti detí v Dome umenia pre deti Bibana a neskôr pracovala ako knihovníčka Francúzskeho inštitútu v Bratislave a v knižnici v Žiline kde robila programy na podporu čítania pre deti materských a základných škôl. Zameriava sa aj na prácu s knihou s najmenšími, kde využíva prvky Montessori  pedagogiky.

Dana Ďuračíková

Už počas štúdia sa zaoberala témou čitateľskej gramotnosti detí v Dome umenia pre deti Bibana a neskôr pracovala ako knihovníčka Francúzskeho inštitútu v Bratislave a v knižnici v Žiline kde robila programy na podporu čítania pre deti materských a základných škôl. Zameriava sa aj na prácu s knihou s najmenšími, kde využíva prvky Montessori  pedagogiky.

Luboslava Gottwaldová

Absolventka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra PHARE. Pracovala ako pedagóg na gymnáziu v Žiline, na Britskom centre v Žiline a v súčasnosti pracuje ako učiteľka na ZŠ Jarná, kde sa snaží motivovat deti k jazyku aj prostredníctvom kvalitných detských kníh v angličtine.

Luboslava Gottwaldová

Absolventka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra PHARE. Pracovala ako pedagóg na gymnáziu v Žiline, na Britskom centre v Žiline a v súčasnosti pracuje ako učiteľka na ZŠ Jarná, kde sa snaží motivovat deti k jazyku aj prostredníctvom kvalitných detských kníh v angličtine.Hlavní organizátori
     

Festival podporili
     Partneri
                     

               

Kontakt


Mariánske námestie 11, Žilina
zilina@artforum.sk / 041 564 03 73
www.artforum.sk